Nauczyciele Rodzice Dyrektorzy Konferencje

POLITYKA PRYWATNOŚCI STOWARZYSZENIA POLSKIEJ RADY MONTESSORI

(dalej zwana „Polityką Prywatności”)

§ 1 Postanowienia Ogólne

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych na skutek odwiedzenia serwisu internetowego Polska Rada Montessori prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej o następującym adresie: www.radamontessori.pl lub na skutek zapisywania się na usługi w Serwisie Internetowym. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.
 • Serwis Internetowy prowadzony jest przez Stowarzyszenie Polską Radę Montessori z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 13 , 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000682719, posiadającą nr NIP: 7010704350.
 • Wyrazy pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie serwisu internetowego Polskiej Rady Montessori dostępnym pod następującym linkiem […]. chyba że niniejsza Polityka Prywatności wyraźnie stanowi inaczej.

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie Internetowym jest Stowarzyszenie Polska Rada Montessori z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 13, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000682719, posiadająca nr NIP: 7010704350 (zwana dalej „Administratorem”).
 • Dane osobowe są zbierane w celu umożliwienia Państwu dokonywania zapisów na usługi w Serwisie Internetowym w Serwisie Internetowym oraz dokonywania ich rozliczeń, a także kontaktowania się z Państwem w związku z zamówionymi usługami, rozpatrywania reklamacji oraz wykonywania przez Sprzedawcę pozostałych praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Serwisu Internetowego. Po uzyskaniu odrębnej zgody, podane przez Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych związanych z działalnością Administratora.
 • Do dnia 24 maja 2018 r. każdy z Państwa ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a od 25 maja 2018 r. każdy z Państwa posiada prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo to może być wykonane poprzez przesłanie wniosku do Administratora na następujący adres: ul. Cybernetyki, 02-677 Warszawa lub na następujący adres e-mail: biuro@radamontessori.pl. 
 • Od dnia 25 maja 2018 r. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, co w niniejszym przypadku oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zapisania Państwa do członkostwa w Serwisie Internetowym w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: pracownicy Administratora oraz podmioty świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych – zatrudnione do obsługi Serwisu Internetowego, podmioty obsługujące Administratora pod względem księgowym i windykacyjnym, z zastrzeżeniem, że może się to odbywać wyłącznie w zakresie realizacji celów przetwarzania danych, do których uprawniony jest Administrator.  
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieokreślony.
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że stanowi ono warunek członkostwa i skorzystania z innych usług, a niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwia przesłanie zgłoszenia w Serwisie Internetowym. 
 • Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzania danych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) i przepisami wykonawczymi do niej, a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Administrator kontaktuje się z Państwem za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej, a w szczególnych sytuacjach za pomocą korespondencji listownej. 

§ 3 Pliki cookies

 • Korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym Państwa urządzeniu końcowym podłączonym do sieci Internet. Wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe o sposobie korzystania z naszej strony, które przechowywane są po Państwa stronie. Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl. Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach: 
 • świadczenia usług; 
 • dostosowywania zawartości witryny do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, co umożliwia optymalizację ich struktury i zawartości; 
 • Chcąc zbudować naszą ofertę w sposób, który będzie najbliższy oczekiwaniom klientów, analizujemy zanonimizowane informacje na temat użytkowników naszej witryny. W tym celu korzystamy z kodu Google Analytics. Jest to narzędzie do analityki internetowej, które pomaga nam udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępniane są przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Dane zbierane za pomocą plików cookies przez Google Analytics (włącznie z Państwa adresem IP) są przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli witryna anonimizuje adresy IP, adres IP użytkownika zostanie obcięty przez Google na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego zanim adres ten zostanie przesłany do Stanów Zjednoczonych. Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP użytkownika zostanie przesłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i obcięty na miejscu. Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny sposobu korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów serwisów oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na serwisach internetowych i korzystaniem z Internetu. 
 • Ww usługi gromadzą anonimowe informacje, odnotowują tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań Użytkowników. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś pod adresem witryny, z jakiej witryny trafił na naszą stronę, jakiej rozdzielczości ekranu jest jego urządzenie, jakie informacje interesowały go na naszej stronie, etc.
 • Korzystając z witryny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej w ust. 2 i 3. Użytkownik może uniemożliwić Google zbieranie danych z plików cookies i przetwarzanie ich (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiednich aplikacji na urządzeniach, z których korzysta.
 • Użytkownik może również poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na urządzeniu, z którego korzysta, bądź też może zapisane pliki trwale usunąć. Użytkownik decyduje o przetwarzaniu plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki internetowej na urządzeniu, z którego korzysta.
 • Informujemy, że implementowanie ograniczeń stosowania technologii określonych w ust. 4 lub 5 może negatywnie wpłynąć na prawidłowość i wygodę działania naszej witryny dla Użytkowników.
 • Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2017r.