Nauczyciele Rodzice Dyrektorzy Konferencje

Porównanie edukacji Montessori z edukacją konwencjonalną

Dzieci uczone metodą Montessori umieją się bardzo dobrze przystosowywać. Nauczyły się pracy samodzielnej, jak i w grupach. Od wczesnego wieku były zachęcane do podejmowania decyzji, więc potrafią rozwiązywać problemy poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów i potrafią dobrze zarządzać swoim czasem. Zostały nauczone wymiany pomysłów i swobodnej dyskusji o swojej pracy z innymi. Ich wysokie umiejętności komunikacyjne ułatwiają im poruszanie się w nowej sytuacji.

Badania pokazały, że najlepszym przyczynkiem do przyszłego sukcesu jest pozytywna samoocena. Programy Montessori, które opierają się na nauce samowystarczalności bez rywalizacji, pomagają dzieciom budować silną osobowość oraz wiarę w samych siebie, co pozwala stawiać czoła wyzwaniom i zmianom z optymizmem.

Edukacja konwencjonalnaEdukacja Montessori
· Nacisk na uczenie się na pamięć i rozwój społeczny.· Nacisk na zdolności poznawcze i rozwój społeczny.
· Rola nauczyciela jest dominująca; dziecko jest biernym uczestnikiem procesu nauczania.· Rola nauczyciela w sali jest dyskretna; dziecko jest aktywnym uczestnikiem procesu nauczania.
· Nauczyciel egzekwuje wiedzę i jest zewnętrznym motywatorem.· Środowisko i metoda zachęcają do wewnętrznej samodyscypliny.
· Instrukcja, indywidualna i grupowa, jest dostosowana do stylu nauki dorosłych.· Instrukcja, indywidualna i grupowa, jest dostosowana do stylu nauki każdego ucznia.
· Grupy jednorodne wiekowo.· Grupy mieszane wiekowo.
· Większość nauczania przeprowadzana jest przez nauczyciela, mało zachęty do współpracy.· Dzieci są zachęcane do uczenia innych, współpracy i pomocy sobie nawzajem.
· Program nauczania jest ułożony bez poszanowania indywidualnych zainteresowań dzieci.· Dziecko samo wybiera sobie pracę w zależności od jego umiejętności i zainteresowań.
· Nauczyciel nakierowuje dziecko na konkretne wnioski.· Dziecko samo formułuje swoje wnioski na podstawie materiałów edukacyjnych.
· Dziecko ma zdefiniowany limit czasowy na dane zagadnienie.· Dziecko pracuje nad wybranym zagadnieniem tak długo, jak samo chce.
· Tempo nauki jest wyznaczone przez normę grupową lub przez nauczyciela.· Dziecko samo ustala swoje tempo nauki potrzebne do przyswojenia informacji.
· Jeśli praca jest sprawdzana, to nauczyciel wskazuje błędy dziecka.· Dziecko rozpoznaje swoje błędy na podstawie informacji zwrotnej z materiału edukacyjnego.
· Proces nauki jest wzmacniany zewnętrznie poprzez naukę na pamięć i nagrody/kary.· Proces nauki jest wzmacniany wewnętrznie poprzez czynność powtarzania i poczucie sukcesu u dziecka.
· Mało materiału wspierającego rozwój sensoryczny i pomocy dydaktycznych dostępnych do indywidualnego użytku dziecka.· Wykorzystanie multisensorycznych pomocy do poznawania zmysłami.
· Mniejszy nacisk na naukę dbania o siebie i utrzymania czystości w klasie.· Program ułożony tak, aby uczyć dbania o siebie i o otoczenie (mycie zlewu, czyszczenie butów itp.).
· Dziecko ma swoje stałe miejsce, jest zachęcane do siedzenia w ławce i słuchania podczas zajęć.· Dziecko może pracować w miejscu, w którym jest mu wygodnie, może chodzić swobodnie i mówić do woli (pod warunkiem, że nie przeszkadza innym); praca grupowa jest nieobowiązkowa i do uzgodnienia.
· Nieobowiązkowe zaangażowanie rodziców, ich rola często zminimalizowana do płatników składek, a nie uczestników rozumiejących proces nauczania.· Organizowane są programy szkoleniowe z filozofii Montessori dla rodziców, aby ją zrozumieli i brali udział w procesie nauczania.