Nauczyciele Rodzice Dyrektorzy Konferencje

Członkostwo

Członkiem stowarzyszenia Polska Rada Montessori może zostać każdy entuzjasta pedagogiki Montessori. PRM oferuje dwa rodzaje członkostwa: indywidualne oraz instytucjonalne.

Członkowie zobowiązani są do działania zgodnego ze statutem PRM, przestrzegania kodeksu etyki i dobrych praktyk, opłacania składek członkowskich przeznaczonych na utrzymanie działania PRM.

Członkostwo indywidualne

Członkostwo instytucjonalne

Placówki – członkowie Rady

Składki członkowskie