Nauczyciele Rodzice Dyrektorzy Konferencje

Zostać nauczycielem Montessori

Na całym świecie szkoły Montessori borykają się z problemem braku wykwalifikowanej kadry. W tej sytuacji certyfikowani nauczyciele montessoriańscy są szczególnie pożądani na rynku pracy.

Montessori nie oznacza jedynie metody nauczania dzieci. Montessori to filozofia życia!

W naszym kraju, by zostać samodzielnym nauczycielem w przedszkolu lub w klasach 1–3 szkoły podstawowej, należy posiadać dyplom studiów wyższych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Natomiast nie ma regulacji wynikających z polskiego prawa oświatowego, które nakazywałyby nauczycielom zatrudnionym w placówce montessoriańskiej mieć ukończone kursy z zakresu pedagogiki Montessori. Jednakże przygotowany nauczyciel to niezbędny element funkcjonowania placówek Montessori, dlatego ich dyrektorzy poszukują osób, które ukończyły kompleksowe szkolenie z tej metody. Wiele nauczycieli Montessori, zanim zainteresowało się tą metodą, studiowało coś zupełnie innego. Najczęściej ukończyli konwencjonalne studia pedagogiczne.

Wymagania w stosunku do przyszłych nauczycieli Montessori różnią się pomiędzy placówkami. Dlatego też warto, by przyszli dydaktycy dowiadywali się o takie wymagania w wymarzonej placówce. Taka sama zasada obowiązuje, jeżeli poszukuje się pracy w innym kraju – zawsze sprawdź/zapytaj o odpowiednie regulacje prawne.

Szkolenia dla nauczycieli Montessori

Nauczyciele Montessori zwykle zaczynają swą przygodę jako rodzice dzieci posłanych do placówki montessoriańskiej. Często zdarza się bowiem, że opiekunowie zauroczeni metodą Montessori zauważają w tym programie możliwość rozwoju zawodowego.

Wiele placówek, uczelni i innych instytucji uruchomia kursy edukacyjne dla nauczycieli Montessori. Takie kursy są też dostępne w wielu innych krajach na całym świecie. Czas trwania kursu zwykle obejmuje rok nauki.

Zwykle kursy dla nauczycieli Montessori obejmują programy:

  • Dla najmłodszych (0–2 lat)
  • Wczesnej edukacji (3–6 lat)
  • Wczesnoszkolnej edukacji (6–9 lat)
  • Szkolnej edukacji (9–12 lat)
  • Szkolnej edukacji (12–15 lat i 15–18 lat)

Na większości kursów dla nauczycieli Montessori wymaga się, by uczestnicy posiadali wykształcenie wyższe. Jednak osoby, które są jeszcze w trakcie studiów, też mają możliwość brania udziału w takich szkoleniach i w przyszłości otrzymania dyplomu nauczyciela Montessori. Warunki uczestnictwa różnią się w zależności od wybranego programu.

Niestety, poziom nauczania na kursach jest różny. Podstawową kwestią jest wiarygodność uzyskanego dyplomu ukończenia danego kursu. W Stanach Zjednoczonych od 1995 roku działa organizacja MACTE – Montessori Accreditation Council for Teacher Education, która jest swego rodzaju wyznacznikiem wiarygodności danego programu edukacyjnego. Dyplomy kursów akredytowanych przez MACTE jest uznawana w większości krajów na całym świecie.

W Stanach Zjednoczonych duża część organizacji Montessori oferuje programy edukacji nauczycieli montessoriańskich, z których część posiada właśnie akredytację MACTE. Takie kursy są oferowane przez: the International Montessori Council (IMC), the American Montessori Society (AMS), the Association Montessori Internationale (AMI), Montessori Educational Programs International (MEPI) i the Pan American Montessori Society (PAMS).

Nauka na odległość

Część organizacji oferuje kursy w mieszanym trybie nauki – część zajęć odbywa się regularnie, a część zdalnie. Jeżeli student nie może dojechać na miejsce zajęć, jest możliwość odbycia kursów on-line.

Jeżeli rozważasz program nauczania na odległość (np. on-line), musisz wiedzieć, że nie we wszystkich placówkach będzie on akceptowany. Najlepiej, jeżeli dowiesz się w wybranych miejscach pracy, czy wybrany przez Ciebie kurs wpisuje się w ich standardy.

Na oficjalnej stronie internetowej MACTE (www.macte.org) można znaleźć informacje na temat organizacji, które oferują akredytowane kursy dla nauczycieli Montessori.

Jeżeli szukasz odpowiedniego programu edukacyjnego, możesz spróbować skontaktować się z placówkami montessoriańskimi z twojego otoczenia. Dzięki temu uzyskasz informacje o szkoleniach oferowanych w twoim regionie i wymaganiach stawianych przed kandydatami na stanowisko nauczyciela. To szczególnie dobry pomysł, jeżeli z którąś z tych placówek chciałbyś w przyszłości rozpocząć współpracę.