Nauczyciele Rodzice Dyrektorzy Konferencje

Placówki Członkowskie

Polska Rada Montessori jest organizacją zrzeszającą placówki Montessori wszystkich poziomów edukacyjnych. Do Polskiej Rady Montessori mogą zapisywać się całe placówki.

Członek PRM powinien poprzez swoją działalność promować filozofię i pedagogikę Montessori, przestrzegać kodeksu etyki, opłacać składki członkowskie przeznaczone na utrzymanie działania PRM.

Zapraszamy do zapisania się do Polskiej Rady Montessori! Każda placówka otrzyma:

 • Certyfikat dla placówek
 • Możliwość ubiegania się o akredytację placówki
 • Zniżki na zakup materiałów edukacyjnych SOLO
 • Dostęp do materiałów znajdujących się w strefie dla zalogowanych
 • Możliwość ogłaszania swojej placówki w mediach Rady
 • Zaznaczenie placówki na mapie Montessori w Polsce
 • Darmowe 2-godzinne konsultacje placówki
 • Możliwość bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń o pracę na stronie Rady
 • Newsletter
 • Pierwszeństwo w udziale w grupach roboczych Rady
 • Dla dyrektora pierwszeństwo w udziale w wyjazdach międzynarodowych
 • Możliwość zaprezentowania swojej placówki podczas dorocznej konferencji Montessori

Roczna składka członkowska dla członków instytucjonalnych jest zależna od wielkości placówki i wynosi:

Lub wpłać na rachunek bankowy w Santander Bank:
83 1090 1883 0000 0001 3488 9312