Nauczyciele Rodzice Dyrektorzy Konferencje

Rejestracja na XIII Międzynarodową Konferencję Montessori

INSTRUKCJA

W pierwszym kroku prosimy wybrać typ rejestracji:

  • Rejestracja indywidualna to zgłoszenie jednego uczestnika konferencji, zarówno przedstawiciela instytucji lub firmy jak i osoby prywatnej.
  • Rejestracja zbiorowa umożliwia zgłoszenie kilku osób z jednej organizacji podczas jednej sesji. Po wypełnieniu danych dotyczących pierwszego uczestnika i kliknięciu przycisku „Wyślij zgłoszenie” pojawi się ekran z potwierdzeniem rejestracji i przyciskiem „Zarejestruj kolejnego uczestnika”.
    W przypadku wybrania opcji płatności online (PayU) należy po każdej zarejestrowanej osobie dokonać opłaty za zgłoszenie używając przycisku Zapłać.
    Uzyskanie faktury zbiorczej za udział kilku osób z jednej jednostki jest możliwe tylko w tym trybie rejestracji.
  • Rejestracja tylko na warsztaty piątkowe – dla osób biorących udział tylko w spotkaniu w dn. 12.04.2024 (osoby biorące udział w całości konferencji mogą wybrać udział w piątkowych warsztatach jako opcję przy pełnej rejestracji).
  • Rodzic – program skrócony – Możliwość rejestracji na jeden z dwóch wariantów skróconego programu, przeznaczonego dla rodziców chcących poszerzać wiedzę o metodzie Montessori

Warunkiem otrzymania faktury za udział w wydarzeniu jest uzupełnienie danych organizacji w poniższym formularzu. Faktury zostaną wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym po zaksięgowaniu opłaty za udział w wydarzeniu.

Aby otrzymać fakturę z odroczonym terminem płatności dla placówki edukacyjnej, prosimy po dokonaniu rejestracji przesłać stosowną informację na adres kontakt@konferencjamontessori.pl.