Nauczyciele Rodzice Dyrektorzy Konferencje

Dużo do zrobienia w trzy dni

Sprawdź program konferencji

Dzień pierwszy - Warsztaty

PIĄTEK 12.04.2024

PT.

8:00 - 9:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

PT.

9:00 - 9:10

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

PT.

9:10 - 10:20

Odpowiedź na pytanie: Czy mamy zasoby by podnieść poziom nauczania w naszych szkołach i przedszkolach na wyższy, jeszcze bardzie spójny z filozofią dr Montessori poziom? Czym powinniśmy się wyróżniać w ofercie placówek niepublicznych? Dlaczego „elementy Montessori” nie zdają rezultatów?

więcej

PT.

10:20 - 10:30

Czym powinniśmy się wyróżniać w ofercie placówek niepublicznych?

Prezentacja Falck Medycyna

więcej

PT.

10:30 - 11:30

SESJE RÓWNOLEGŁE

Seminarium sokratejskie

więcej

Wprowadzanie sztuki do środowiska Montessori, wiek: 3-6, 6-12 lat

Dołącz do nas i weź udział w zgłębianiu umiejętności artystycznych w środowisku Montessori. Zdobądź bezcenny wgląd w sztuki wizualne, obejmujący pięć kluczowych obszarów studiów artystycznych i związanych z nimi lekcji. Zapoznaj się z najlepszymi mediami i materiałami artystycznymi, aby skutecznie angażować uczniów. Spramani podzieli się specjalistycznymi technikami prowadzenie lekcji plastyki tak dla grupy jaki i dla pojedynczych dzieci. Warsztaty obejmą wszystkie istotne cechy tworzenia inspirującego środowiska artystycznego. Uczestnicy będą ćwiczyć kluczowe lekcje sztuki, w tym rysunek, malarstwo, modelowanie z gliny, teorię koloru i rękodzieło.

więcej

PT.

11:30 - 12:00

PRZERWA KAWOWA

PT.

12:00 - 13:15

SESJA RÓWNOLEGŁA

Monitorowanie rozwoju małego dziecka – Skrining rozwojowy małego dziecka SRMD – w Modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny

Nowy Model WWR zakłada możliwość międzysektorowego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodzin (rozumianego jako kompleksowe działania wspierające) skierowaną do rodzin oczekujących narodzin dziecka lub wychowujących dziecko w wieku od urodzenia do momentu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. 
Okres szczególnej wrażliwości rozwojowej wczesnego dzieciństwa i średniego dzieciństwa stanowi wyzwanie dla systemu profilaktyki w Polsce, stąd położony akcent na monitorowanie rozwoju dziecka 

Zgodnie z założeniami nowego modelu WWR, działania związane z wczesnym wykrywaniem potencjalnych opóźnień czy zaburzeń w rozwoju dzieci prowadzone w jednostkach ochrony zdrowia powinny być kontynuowane w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobkach i klubach dziecięcych), placówkach wychowania przedszkolnego oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Tym samym działania te złożyłyby się na program systematycznego monitorowania kompetencji rozwojowych dzieci, który objąłby wszystkie obszary rozwoju (rozwój sensoryczny, ruchowy, poznawczy i społeczno-emocjonalny) określone przez Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Wyniki monitorowania rozwoju i badań przesiewowych powinny być następnie omawiane z rodzicami, którzy uzyskaliby informacje, jakie działania wspierające rozwój dziecka są rekomendowane i czy wskazana jest pogłębiona ocena funkcjonalna w PPP. Zanonimizowane wyniki badań przesiewowych posłużą analizie potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.

Skrining rozwoju małego dziecka (SRMD) to narzędzie służące monitorowaniu rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (6–36 mies.) oraz średniego dzieciństwa (3–6 lat). Obejmuje obserwację zachowań dziecka w kategorii aktywności. Oceniane aktywności pogrupowane są w obszary zgodnie z klasyfikacja ICF. Podstawę oceny stanowią schematy rozwojowe, które przedstawiają, zgodnie z prawami ontogenezy, aktywności typowe dla funkcjonowania dziecka prawidłowo rozwijającego się. Badanie odbywa się na podstawie obserwacji aktywności dziecka i na podstawie rozmowy z opiekunami dziecka. Powinno być poprzedzone obserwacją dziecka i budowaniem relacji z nim i z ośrodkiem opiekuńczym.  

Skrining rozwoju małego dziecka (SRMD) – narzędzie badawcze opracowane przez R. Piotrowicza, M. 
Walkiewicz-Krutak, K. Wereszkę, I. Gelletę, A. Mikler-Chwastek, K. Pawlak) w ramach projektu realizowanego przez Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: Opracowanie i pilotaż standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki nr umowy: MEiN/2021/DWKI/80 oraz walidacja narzędzi w ramach  projektu realizowanego przez Uniwersytet Śląski pn. Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki MEiN/2022/DWEW/1070.

więcej

Sztuka dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat

Odkryj cechy artystyczne dziecka. Poznaj podstawy umiejętności artystycznych i zdobądź wiedzę na temat kluczowych obszarów nauczania. Spramani opowie o projektach artystycznych najlepiej dostosowanych do tej grupy wiekowej, rzucając światło na materiały i media idealne dla dzieci w wieku 3–6 lat. Dodatkowo dowiesz się, jak skutecznie ułatwiać działania artystyczne oparte na procesie. Weź udział w praktycznych sesjach praktycznych, koncentrując się na kluczowych lekcjach malarstwa i modelowania z gliny.

więcej

PT.

14:15 - 15:30

SESJA RÓWNOLEGŁA

Martwe punkty w zarządzaniu ośrodkiem Montessori: od wynagrodzeń po sprzedaż

więcej

Sztuka dla dzieci w wieku 6-12 lat

więcej

PT.

15:45 - 17:15

Wykład plenarny

Akredytacja placówek krok po kroku

więcej

17:15 - 19:00

SPOTKANIE INTEGRACYJNE W HOTELOWEJ RESTAURACJI

Dzień drugi - Konferencja

Sobota 13.04.2024

SOB.

8:00 - 9:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

SOB.

9:00 - 9:10

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

SOB.

09:10 - 10:10

Wykład inauguracyjny

Wykład dostępny online

Potencjał sztucznej inteligencji w edukacji Montessori

więcej

SOB.

10:10 - 10:15

Film

Czym jest Integracja Sensoryczna?

więcej

SOB.

10:30 - 12:00

SESJE RÓWNOLEGŁE

Przewodnicy dzieci: 0 - 3 lata, rodzice

Wykład dostępny online

Jak widzisz małe dzieci od 18 do 36 miesięcy?

Czy naprawdę je widzisz? Dziecko w wieku od 18 miesięcy do 3 lat zasługuje na szacunek, szacunek i radość za to, kim jest. Nie są już bezradnymi niemowlętami, mają swoje własne, unikalne potrzeby i motywacje. Przyjrzymy się temu ważnemu półtora roku w życiu dziecka, uważając, aby się nie spieszyć i zrobić dla niego to, co może zrobić dla siebie

więcej
Przewodnicy dzieci: 0 - 3 lata

Sztuka dla dzieci w wieku 0-3 lata

Niemowlęta i małe dzieci mogą wyruszyć w podróż pełną odkryć artystycznych! Dołącz do nas, aby zagłębić się w świat umiejętności artystycznych i ich głębokiego znaczenia dla najmłodszych. Uzyskaj wgląd w najbezpieczniejsze i najbardziej odpowiednie zajęcia dla małych dzieci. Poznaj wszechstronne zrozumienie materiałów i mediów artystycznych. Ponadto Spramani zaprezentuje praktyczne demonstracje dotyczące tworzenia prostych i wciągających tac z projektami ze  sztuki, które będą sprawiać dzieciom radość. Przyjdź i odkryj radość artystycznych odkryć już od samego początku. 

więcej
Przewodnicy dzieci: 2,5 - 6 lat, 6 - 12 lat

Wykład dostępny online

Wolność i dyscyplina – o czym, z perspektywy przewodnika/nauczyciela AMI, zapominamy w codziennej pracy?

Często zastanawiamy się czy nasze dzieci osiągnęły już samodyscyplinę. Warsztat z perspektywy nauczyciela AMI, odpowie na pytania jakie są warunki samodyscypliny? Jaka jest fundamentalna rola dorosłego w jej osiągnięciu, jaka jest rola otoczenia?
To warsztat dla wszystkich, którzy chcą wspólnie ponownie odkryć, to co zachwyciło ich w Montessori na samym początku. To także warsztat dla tych, którzy o Montessori wiedzą jeszcze niewiele i chcą dowiedzieć się więcej.

więcej
Przewodnicy dzieci: 2,5 - 6 lat, rodzice

Rozwiązywanie sytuacji trudnych wśród dzieci 2,5 – 6 lat w spektrum autyzmu w warunkach nauczania Montessori

więcej
Przewodnicy dzieci: 2,5 - 6 lat, 6 - 9 lat, rodzice

Kursywa czy DRUK? Odwieczny dylemat jakiego pisma uczymy dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Warsztat odpowie na często zadawane pytania jakiego rodzaju pisma uczyć dzieci najmłodsze. Czy uczenie liter drukowanych ma sens, jak w łatwy i dostępny sposób uczyć pisma pisanego. Na warsztacie pokażemy kilka metod, które warto wykorzystać w klasie. Opowiemy jak efektywnie rozmawiać z rodzicami i włączać ich proces uczenia pisania.  
Pisanie to nie kaligrafia, lecz bardziej zaawansowany sposób komunikacji. Zadamy sobie pytanie co małe dziecko chce zakomunikować i jak wspierać proces nauki przelewania myśli na papier. Już małe dziecko może być autorem…

więcej
Przewodnicy dzieci (wszystkie grupy wiekowe)

Dobrostan dziecka i rodzica – jak się tym opiekujemy w klasie Montessori

W szkole ważne jest to, jak i czego uczymy oraz budowanie dobrostanu dziecka przez pogłębianie samoświadomości, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozpoznawanie emocji i tworzenie wspólnoty. Prowadzimy klasę I-II, w której działamy na kilku poziomach, aby zadbać o psychikę naszych uczniów. Opowiemy o wadze cotygodniowych wypraw do lasu, o programie PKeS (Pracowni Kompetencji Emocjonalno-społecznych) i codziennych praktykach z psychologii pozytywnej i dialogu motywującego. Podzielimy się również naszymi działaniami na rzecz rodziców i całej społeczności szkolnej.

więcej
Przewodnicy dzieci: 9 - 12 lat

Czym jest i jak można wykorzystać metodę projektu do realizacji programu w klasie Montessori?

W czasie warsztatu dowiesz się w jaki sposób metoda projektu pozwala integrować treści programowe pracując z grupa mieszana wiekowo. Warsztat poprowadzą nauczyciele Montessori z wieloletnią praktyką w kierowaniu praca w klasie Montessori 9-12 z wykorzystaniem metody projektu.

więcej

12:00 - 12:30

PRZERWA KAWOWA I SPOTKANIA Z WYSTAWCAMI

SOB.

12:30 - 14:00

SESJE RÓWNOLEGŁE

Przewodnicy dzieci: 0 - 3 lata, rodzice

Matematyczny Umysł – od sensoryki do matematyki

Jak przygotować i wprowadzać materiał sensoryczny i płynnie przechodzić do pracy z pierwszą matematyką. Krótka powtórka dla tych, którzy ukończyli kurs żłobkowy, a wprowadzenie dla niewtajemniczonych. Jak dobierać i ustawiać materiał, czym jest matematyka dla dzieci do 3 roku życia. Jak pracować z dziećmi, żeby pomóc im się rozwijać i budować odpowiednią siatkę pojęć.

więcej
Przewodnicy dzieci: 2,5 - 6 lat, rodzice
Saima Majeed, Pratheeksha Srikumar

Magia małego dziecka, czyli pierwsza faza rozwojowa dziecka w pedagogice dr Marii Montessori

Wszyscy pracujący z małymi dziećmi wiedzą, że są one inne niż dzieci starsze. Tylko one potrafią być tak szczere i otwarte na dorosłego. To w wieku do 6 roku życia dr Montessori widziała najważniejszy okres życia człowieka. Na warsztacie przypomnimy sobie kim jest dziecko w tym wieku i jakie są związane z tym następstwa edukacyjne widziane oczami nauczyciela AMI. 

więcej
Przewodnicy dzieci: 2,5 - 6 lat, rodzice

Czy jest możliwa realizacja całego programu Montessori w przedszkolu i jak korzystać z dokumentu Sylwetka absolwenta?

Na warsztacie odpowiemy na pytania ważne dla każdego nauczyciela Montessori. Tego początkującego i tego pracującego już wiele lat z dziećmi. 
Jak zrealizować tak wszechstronny program Montessori ze wszystkich pięciu działów? Pracując z dziećmi często może się nam wydawać, że jest to niemożliwe. 
Na warsztacie przypomnimy o tym jakie ważne wskazówki daje nam dr Montessori, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jakich „pułapek” unikać, a na co zwracać uwagę. 
Zaczniemy warsztat od omówienia dokumentu Sylwetka absolwenta jako podstawowego dokumentu kierującego naszą pracą. 
Dokument ten jest również przydatny w pracy z rodzicami i kadrą. Jeżeli wszyscy wiemy do jakiego celu zmierzamy i mamy konkretne etapy i narzędzia pracy, łatwiej jest nam realizować cały program Montessori w naszych placówkach.

więcej
Przewodnicy dzieci: 2,5 - 6 lat

Wykład dostępny online

Podróż poza liczenie: rozwijanie matematycznego umysłu dzieci

Materiały matematyczne Montessori są… niesamowite! Ale prawdziwy cel tych materiałów wykracza poza podstawowe działania matematyczne. Większym celem jest rozwój matematycznego umysłu dziecka. Podczas tej sesji zdefiniujemy matematyczny umysł i przeanalizujemy niektóre materiały Montessori, aby dowiedzieć się, jak lepiej prowadzić dzieci przez wyzwania związane z myśleniem matematycznym. Będziemy korzystać z tych materiałów i badać wzorce, omawiać, w jaki sposób dzieci rozumieją liczenie, analizować trzy wyzwania w ramach równości i angażować się w rozwiązywanie problemów. 

więcej
Przewodnicy dzieci: 6 - 12 lat, rodzice

Rozwiązywanie sytuacji trudnych wśród dzieci 6-12 lat w spektrum autyzmu w warunkach nauczania Montessori

więcej
Przewodnicy dzieci (wszystkie grupy wiekowe), rodzice

Wykład dostępny online

Rozmowy o Montessori z rodzicami

KOCHAMY Montessori, ale czasami wyjaśniając metodę, nasze lekcje, nasze szkoły, często skupiamy się na tym, co jest dla nas interesujące i ekscytujące, a nie na tym, co jest najważniejsze dla rodzica. Rodzic jest naszym pierwszym klientem. Bez nich… nie mielibyśmy dzieci w naszych szkołach! Zastanówmy się, jak rozmawiać z rodzicami metodą Montessori.

więcej
Przewodnicy dzieci: 2,5 - 6 lat, rodzice

Sztuka dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat

Odkryj cechy artystyczne dziecka. Poznaj podstawy umiejętności artystycznych i zdobądź wiedzę na temat kluczowych obszarów nauczania. Spramani opowie o projektach artystycznych najlepiej dostosowanych do tej grupy wiekowej, rzucając światło na materiały i media idealne dla dzieci w wieku 3–6 lat. Dodatkowo dowiesz się, jak skutecznie ułatwiać działania artystyczne oparte na procesie. Weź udział w praktycznych sesjach praktycznych, koncentrując się na kluczowych lekcjach malarstwa i modelowania z gliny.

więcej

SOB.

14:00 - 15:00

OBIAD W RESTUARACJI HOTELOWEJ

SOB.

15:00 - 16:00

Wykład plenarny

Wykład dostępny online

Od mechanizmów lustrzanych po empatie

Gatunek ludzki od zarania dziejów odnosił sukcesy dzięki silnie społecznemu charakterowi. Dobór naturalny kształtował nas jako istoty zdolne do współpracy, wzajemnego wsparcia i zrozumienia intencji innych członków grupy. Jednymi z istotnych cech naszych mózgów jest istnienie tak zwanych mechanizmów lustrzanych, które są neurobiologicznym podłożem empatii. Ich działanie zapewnia nie tylko możliwość zrozumienia intencji i stanów emocjonalnych obserwowanych przez nas osób, jest także fundamentem ludzkiego języka. Zrozumienie działania mózgu w aspekcie społecznym daje nowe spojrzenie na naszą naturę i znaczenie łączących nas więzi.

 

więcej

SOB.

16:15 - 17:45

SESJE RÓWNOLEGŁE

Przewodnicy dzieci: 0 - 3 lata, rodzice

Nido znaczy gniazdo – organizacja pracy z najmłodszymi

Porozmawiamy o tym jak organizować pracę dla najmłodszych dzieci, prowadzić rodziców i sprawiać, że dzieci mogą w bezpieczny i swobodny sposób poznawać świat. Jak planować czułe przewodnictwo w drodze do samodzielności i czy ten plan w ogóle jest potrzeby i możliwy? Warsztaty połączone z dyskusją o bieżących problemach w klasie, rozmowa o tym co nam nauczycielom jest najbardziej potrzebne, aby prowadzić klasę.
„Nie pomagaj dziecku, które podjęło się wykonania zadania i wierzy, że mu się uda. Każda zbędna pomoc jest przeszkodą w rozwoju dla dziecka”
Maria Montessori

więcej
Przewodnicy dzieci: 2,5 - 6 lat, rodzice

Wykład dostępny online

Wprowadź zasadę „Normalizacja to miłość” do swoich programów Montessori

Dołącz do nas, gdy będziemy odkrywać koncepcję dr Montessori, że odkrycie znormalizowanego dziecka było jej ukoronowaniem, kluczowym dla prawdziwej praktyki Montessori. W tej prezentacji zatytułowanej „Normalizacja to miłość” rzucimy wyzwanie wielu wyzwaniom związanym z prowadzeniem dzieci w kierunku normalizacji. Zdefiniujemy normalizację i omówimy, dlaczego miłość nie jest tylko uczuciem, ale podstawą tego procesu. Następnie omówimy cztery zasady „Inteligencji miłości”, które kształtują nasze podejście: rozpoznawanie potencjału każdego dziecka, obserwacja, aby zrozumieć i zaakceptować, dostosowywanie środowiska dla dziecka oraz prowadzenie z intencją i cierpliwością. Razem odkryjemy, jak te zasady są niezbędne w wychowaniu znormalizowanego dziecka, będącego sercem dziedzictwa Montessori.

więcej
Przewodnicy dzieci: 2,5 - 6 lat, rodzice

Dziecko z zaburzeniami SI, motoryki małej i dysleksji w otoczeniu Montessori.

Każdego roku do przedszkoli trafia coraz więcej dzieci z różnego rodzaju trudnościami. Podczas warsztatu opowiemy o sposobach pracy z takimi dziećmi i o tym jak otoczenie Montessori odpowiada na ich potrzeby.

więcej
Przewodnicy dzieci: 2,5 - 6 lat, rodzice

Piosenki jako doskonałe narzędzie pracy z dzieckiem

Zaśpiewaj z nami i zawieź nowe piosenki do twoich dzieci. Wiele treści z naszego programu Montessori może być zawarte właśnie w tekstach piosenek. Powtórzymy stare przeboje takie jak piosenkę o kontynentach i zaśpiewamy nowe utwory np. piosenka o częściach mowy. Uczestnicy warsztatu otrzymają śpiewnik z tekstami prezentowanych piosenek. Chcemy podczas warsztatu zainspirować wszystkich do tworzenia własnych utworów. Pokażemy wam, jakie to może być proste. 

więcej
Przewodnicy dzieci: 2,5 - 6 lat, rodzice

Sztuka dla dzieci w wieku 6 – 12 lat

Odkryj cechy artystyczne dziecka. Poznaj podstawy umiejętności artystycznych i zdobądź wiedzę na temat kluczowych obszarów nauczania. Spramani opowie o projektach artystycznych najlepiej dostosowanych do tej grupy wiekowej, rzucając światło na materiały i media idealne dla dzieci w wieku 3–6 lat. Dodatkowo dowiesz się, jak skutecznie ułatwiać działania artystyczne oparte na procesie. Weź udział w praktycznych sesjach praktycznych, koncentrując się na kluczowych lekcjach malarstwa i modelowania z gliny.

więcej
Przewodnicy dzieci: 6 - 9 lat, 12 - 15 lat, rodzice

Stolik Pokoju i co dalej? Mediacje rówieśnicze

Dla: Przewodnicy dzieci: 6-9 lat, 12-15 lat, rodzice​

“Unikanie konfliktów jest zadaniem polityki, budowanie pokoju to edukacja.” M.Montessori
W metodzie Montessori wychowanie do pokoju zajmuje ważne miejsce.  W mediacji rówieśniczej – dotyczącej sporu pomiędzy uczniami mediatorami są inni uczniowie, wytypowani lub ci, którzy czują się na siłach, żeby wesprzeć w mediacji innych młodych.  Są odpowiednio przeszkoleni. Osoba dorosła w mediacjach rówieśniczych  jest koordynatorem.   Ten proces wymaga empatii, czasu, zaangażowania i gotowości do rozwoju. Tego właśnie uczą mediacje.  Czy zatem jesteśmy gotowi oddać ster w ręce młodzieży? Jeśli tak, pokażemy Ci, jak to zrobić na warsztacie, który współpoprowadzą sami uczniowie-mediatorzy.

więcej
Dla zarządzających

Wykład dostępny online

Radzić sobie inaczej​

Spotkania zespołu mogą być trudne, a w miarę rozwoju naszych szkół… spotkania zespołu mogą stać się jeszcze trudniejsze. Każda osoba pracująca w grupie przynosi ze sobą własne wątpliwości i poglądy, cele i marzenia. Rozpakowanie naszych osobistych założeń pomoże nam zbudować konstruktywną kulturę pracy i poruszać się po niej.

więcej

SOB.

17:45 - 18:30

LOTERIA NAGRÓD OD SPONSORÓW I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NAJLEPSZY FILM REKLAMOWY PLACÓWKI

Dzień trzeci - Konferencja

Niedziela 14.04.2024

ND.

08:00 - 09:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

ND.

09:00 - 09:15

ROZPOCZĘCIE OSTATNIEGO DNIA KONFERENCJI

ND.

09:15 - 10:015

Wykład plenarny

Wykład dostępny online

Odważ się być wielkim!

Edukujemy dzieci do wielu celów. Chcemy, aby dzieci stały się niezależne i osiągnęły sukcesy w matematyce, językach, sztuce, naukach ścisłych i nie tylko. Ale co by było, gdybyśmy kształcili się dla wielkości? Jak moglibyśmy poprowadzić dzieci i młodzież do osiągnięcia wielkości? I co by to oznaczało w dzisiejszej złożoności i jutrzejszej szybko zmieniającej się przyszłości? Podczas tego przemówienia będziemy odkrywać i rozwijać naszą świadomość wielkości – i nas samych – przez pryzmat naszej perspektywy Montessori.

więcej

ND.

10:30 - 12:00

SESJE RÓWNOLEGŁE

Przewodnicy dzieci: 0 - 3 lata, rodzice

„Nie tylko jem i śpię”. Montessori dla noworodków i niemowląt

Serdecznie zapraszam rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci na warsztat „Nie tylko jem i śpię”. Montessori dla noworodków i niemowląt. W programie: założenia koncepcji pedagogicznej dr Marii Montessori dotyczące rozwoju małego dziecka, procesy uczenia się mózgu, wskazówki dotyczące tworzenia otoczenia rozwijającego inteligencję i wspierającego samodzielność , prezentacje wybranych pomocy rozwojowych oraz instrukcje, jak wybierać i budować samemu materiały do pracy z dzieckiem.

więcej
Przewodnicy dzieci: 2,5 - 6 lat

Praca z materiałem kulturowym. Rozwinięcia i materiały podstawowe

Na tym warsztacie omówimy wybrane pomoce z działów geografia, historia, botanika, zoologia i eksperymenty. Przedstawię sposoby utrwalania wiedzy zaczynając od podstawowej prezentacji aż do pomysłów na rozwinięcia, kończąc na projektach.  Wszystkie pomoce i propozycje aktywności są wykorzystywane i sprawdzone w grupie przedszkolnej, jednak wiele z tych rozwinięć pomoże tez dzieciom w wieku szkolnym odkryć poznane już wcześniej pomoce na nowo. Pojawią się również wykorzystywane przeze mnie autorskie piosenki, pomoce, karty i książki.

więcej
Przewodnicy dzieci: 2,5 - 6 lat, rodzice

Wykład dostępny online

Prowadzenie grupy – najlepsze praktyki od nauczyciela AMI

Prowadzenie grupy to hasło z naszych szkoleń. Można tu zawrzeć wiele tematów od rozkładu dnia aż po witanie dzieci czy rozmowy z rodzicami.  Nie zawsze wszystko jest możliwe do wprowadzenia zaraz po szkoleniu. Na warsztacie poruszę takie tematy jak: Co robić ze spóźniającymi się rodzicami? Jaki rozkład dnia jest optymalny. Jak komunikować swoje oczekiwania rodzicom. Co robić z dziećmi nie przestrzegającymi zasad? Jak komunikować zasady dzieciom? Na warsztacie również pokażę swoją ulubioną metodę obserwacji. 

więcej
Przewodnicy dzieci: 2,5 - 6 lat, rodzice

Prawdziwe domy dziecięce w naszych przedszkolach, gdzie pachnie jak w domu

Dr Montessori prowadziła Domy dziecięce, a nie przedszkola. Przedszkole to taki „przedsionek” przed szkołą. Szkoła w rozumieniu rodziców to coś ważnego zaś przedszkole to tylko krótki okres przed dużo ważniejszą szkołą. Wróćmy więc do korzeni i zastanówmy się, jak możemy wprowadzić atmosferę domu w naszym otoczeniu. 
Jeżeli zaczniemy myśleć o domu a nie o przedszkolu, zmienia się nasza praktyka. 
Na warsztacie omówimy jakie elementy otoczenia budują atmosferę domu oraz jakie domowe czynności możemy wprowadzić w pracy z dziećmi. Jak w każdym domu, taki i u nas, trzeba zrobić zakupy, ugotować, upiec czy posprzątać. Na warsztacie powiemy, jak to zrobić z 24 dzieci.

więcej
Przewodnicy dzieci: 6 - 12 lat, 12 - 15 lat, rodzice

Wykład dostępny online

Dojrzewanie do podstawy programowej, czyli o projektach, które pozwalają nam dotrzeć do dziecka

W warsztacie porozmawiamy o obowiązujących nas przepisach prawa oświatowego i odnalezieniu ich w kreatywnych, projektowych lekcjach przyrodniczych. Umiejscowimy kompetencje uczniowskie w podstawie programowej i dostosujemy nasze wymagania do gotowości i możliwości dzieci. Przekujemy nasze przepisowe, przewidywane osiągnięcia uczniów w realne i namacalne kompetencje krytycznego myślenia.

więcej
Przewodnicy dzieci (wszystkie grupy wiekowe)​​, rodzice

Wychowywanie twórczych myślicieli na miarę XXI wieku. Część 1

Dołącz do nas i weź udział w wzbogacającej dyskusji, której celem jest wzmocnienie pozycji przewodników w zrozumieniu roli twórczego myślenia. Spramani omówi następujące tematy:
• Kluczowe znaczenie wychowywania twórczych myślicieli w XXI wieku
• Jak sztuki wizualne i projekty STEAM rozwijają kreatywne myślenie
• Poznawcze korzyści płynące ze sztuki
• Angażowanie dzieci w kreatywne i ciekawe majsterkowanie
• Strategie dla nauczycieli mające na celu wspieranie kreatywnego przepływu w klasach
• Identyfikowanie i pokonywanie przeszkód utrudniających twórczy przepływ

więcej
Przewodnicy dzieci (wszystkie grupy wiekowe), rodzice

Trudne rozmowy. Rodzice w edukacji Montessori

Trudne rozmowy. Jak rozmawiać́ z trudnym rodzicem. Typy rodziców. Wsparcie i stawianie granic. Jak rozumieć́ zachowania i jak planować skuteczne oddziaływania.

więcej

ND.

12:00 - 13:00

PRZERWA KAWOWA I PRZEKĄSKI. SPOTKANIA Z WYSTAWCAMI

ND.

13:00 - 14:30

SESJE RÓWNOLEGŁE

Przewodnicy dzieci: 0 - 3 lata, 5 - 6 lat, rodzice

Wykład dostępny online

Obserwator Montessori: wzmacnianie pozycji niezależnych dzieci

Przeżyj obserwację metodą Montessori podczas naszej 90-minutowej sesji, przeznaczonej dla nauczycieli toddlersów i małych dzieci. Zrozum 5 etapów niezależności i naucz się identyfikować te kluczowe etapy w podróży dziecka. Oglądaj i analizuj przykłady wideo z życia wzięte, przedstawiające niezależność małych dzieci i dzieci w wieku Casa. Uzyskaj wgląd w interpretację tych obserwacji, aby zrozumieć potrzeby rozwojowe każdego dziecka. Zostaw szkołę wyposażoną, aby opracować spersonalizowane strategie, które zachęcają i wspierają drogę dziecka do niezależności, naprawdę ucieleśniając rdzeń filozofii Montessori.

więcej
Przewodnicy dzieci: 2,5 - 6 lat, 9 - 12 lat, rodzice

Litera, słowo, książka jako inspiracja do lekcji muzyki w przedszkolu i szkole Montessori​

Aby wszechstronnie muzycznie rozwinąć młodego człowieka należy korzystać z różnych metod, nawet tych mniej oczywistych. Synteza sztuk powinna więc być nieodłącznym elementem rozwoju dziecka. W swojej pracy zarówno w przedszkolu jak i szkole Montessori wykorzystuję książki oraz materiały które łączą zagadnienia języka z muzyką. Na wykładzie zaprezentuję listę pozycji oraz omówię ich wykorzystanie w codziennej pracy.

więcej
Przewodnicy dzieci (wszystkie grupy wiekowe)​

Glina jako materiał sensoryczny w edukacji Montessori

Głównym założeniem zajęć sensorycznych jest wspomaganie rozwoju mózgu, czyli umiejętności posługiwania się wszystkimi zmysłami. Dzięki tego typu aktywnościom dziecko zgłębia tajniki kształtów i kolorów, poznaje tekstury i odczuwa otaczający je świat. Co jeśli za fakt przyjmiemy, że nie potrzebujemy profesjonalnie przygotowanych sal, drogich sprzętów i pomocy dydaktycznych, aby przeprowadzić kreatywne zajęcia twórcze pobudzające wszystkie zmysły dziecka? 
Glina jest naturalnym i bezpiecznym tworzywem dającym nieograniczone możliwości. Jest łatwo dostępna, prosta i przyjemna w użyciu. Wbrew powszechnemu przekonaniu do pracy z gliną nie potrzeba specjalnego przeszkolenia. Jej surowa forma pobudza twórcze działania dzieci, które z chęcią angażują się w różne aktywności SensoCeramiczne. 
Podczas warsztatu przedstawię sprawdzone pomysły na zabawy sensoryczne z gliną w sali i poza nią. Opowiem w jaki sposób wplatam w zajęcia SensoCeramiczne program edukacji Montessori w klasie 1-3. Podczas krótkiego ćwiczenia uczestnicy warsztatu będą mieli okazję poczuć glinę własnymi zmysłami. Warsztat przeznaczony dla każdego, niezależnie od wcześniejszych doświadczeń ceramicznych i umiejętności plastycznych.

więcej
Przewodnicy dzieci: 9 - 12 lat, rodzice

Moja opowieść o życiu na farmie, czyli dlaczego dr Maria Montessori właśnie tam umieściła edukację nastolatków (12-18)?

więcej
Przewodnicy dzieci (wszystkie grupy wiekowe)​​, rodzice​

Wychowywanie twórczych myślicieli na miarę XXI wieku. Część 2

Dołącz do nas i weź udział w wzbogacającej dyskusji, której celem jest wzmocnienie pozycji przewodników w zrozumieniu roli twórczego myślenia. Spramani omówi następujące tematy:
• Kluczowe znaczenie wychowywania twórczych myślicieli w XXI wieku
• Jak sztuki wizualne i projekty STEAM rozwijają kreatywne myślenie
• Poznawcze korzyści płynące ze sztuki
• Angażowanie dzieci w kreatywne i ciekawe majsterkowanie
• Strategie dla nauczycieli mające na celu wspieranie kreatywnego przepływu w klasach
• Identyfikowanie i pokonywanie przeszkód utrudniających twórczy przepływ

więcej
Dla zarządzających

Wykład dostępny online

Zaczynając z wizją końca

Zajęcia Montessori mają początek, środek i koniec. Biznes też ma początek, środek i koniec. Twoja szkoła to biznes. Jaki koniec planujesz dla swojej szkoły? Każdy z nas bardzo ciężko pracował, aby stworzyć nasze społeczności Montessori i zapewnić im zdrowie i rozwój. Przeprowadźmy tę ważną rozmowę, aby nasze szkoły mogły działać w przyszłości.

więcej

ND.

14:30 - 15:15

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Program dla rodziców – skrócony

13.04.2024

SOBOTA

13 KWIETNIA 2024

WARIANT I

8:00 - 9:00

REJESTRACJA, MOŻLIWOŚĆ ODWIEDZENIA TARGÓW MONTESSORI

WARIANT I

09:00 - 10:00

WARIANT I

10:15 - 12:00

WARIANT II

14:00 - 15:00

REJESTRACJA, MOŻLIWOŚĆ ODWIEDZENIA TARGÓW MONTESSORI

WARIANT II

15:00 - 16:00

WARIANT II

16:00 - 17:30

Nie czekaj do ostatniej chwili

KONFERENCJA ZACZYNA SIĘ ZA . .. ...

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy